Monday, April 30, 2012

Kanlungan Statement for Mayo UNo


“SAGARIN ANG PAGPAPATUPAD NG PANGAKONG PAGBABAGO:
ISULONG ANG TUNAY NA PAG-UNLAD NG MGA OFW”

HABANG nanganganib ang milyon-milyong OFWs, malamya pa rin ang rehimen ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa pagtatanggol ng karapatan at kagalingan ng mga overseas Filipino workers.
Una, maligamgam ang pagtugon ng pamahalaang Aquino sa pagtibay ng ILO Convention 189 o  ang  Magna  Carta for  Domestic  Workers. Tunay ngang nangangako ang pamahalaan na ito’y tutugunan. Subalit nananatili itong pangako.

Ikalawa, simbagal ng pagong ang paglutas ng suliranin sa illegal recruitment at human trafficking samantalang ipinagpapatuloy ang pagluluwas ng lakas-paggawa.
Mula ng maipasa ang Anti-Trafficking Law noong 2003, halos 62 traffickers –o isang kriminal pa lang kada taon–lamang ang nadakip. Upang magamit laban sa umaalsang bayan ng Tsina, inalis ng Estados Unidos ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang garapal sa trafficking walong taon paglipas ng Anti-Trafficking Law. Magkagayunman, hindi naman bumaba ang insidente ng trafficking  sa bansa.
Ikatlo, imbis na pagtuunan ang pagresolba sa ugat ng kahirapan ng bansa, ninais pa ng pamahalaang Aquino na pigain pa ang natitirang kita ng mga OFWs laluna sa mga bansang sinalasa ng krisis ng kapital. Halimbawa nito ay ang pagtangkang itaas ang PhilHealth premium.

Kinokotongan na nga ng OWWA ang OFW, gusto pang makisawsaw ng PhilHealth sa gitna ng krisis sa Greece, Italy, Spain, at iba pang bansang pinagtatrabahuan ng mga Pilipino.

At sa gitna ng mga digmaan at kaguluhan sa mga bansang umaangkat ng manggagawang Pilipino, pinaglaruan pa ng pamahalaang Aquino ang ideya na isarado ang mga embahada at konsulado sa Sweden, Spain, Palau, Saipan, at Romania.

Sabihin nang inutil ang ilan sa mga ahensiyang ito sa pangangalaga ng interes ng mamayang Pilipino, wala namang alternatibong lugar kung saan maaaring makahingi ng tulong ang mga manggagawa sakaling dumating ang oras de peligro.

Pinuntirya din ng pamahalaang Aquino ang kakarampot na ngang Legal Assistance Fund ng DFA na balak bawasan ng sampung bahagdan.

Kinukuripot na nga, gusto pang pumiga ng pamahalaang Aquino sa kita ng mga OFWs na nag-aambag na nga ng apat na porsyento sa Gross Domestic Product (GDP) ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang remittance o padalang pera.

Sa Araw ng Paggawa, hinahamon ng Kanlungan Center Foundation Inc., sampu ng konstituwensiya nito, ang pamahalaang Aquino na:

1. TIGILAN ang pangungunyapi sa kapitalistang interes nang sagad maitulak ang pagpapatupad ng ipinangako nitong pagbabago, laluna para sa mga pamilya ng migranteng manggagawang Pilipino.

2. HIGIT na seryosohin ang pagresolba sa ugat ng pagluluwas ng lakas paggawa ng Pilipino.

3. TUMINDIG sa hanay ng manggagawang migrante at itulak ang kanilang interes

Napatunayan ng kasaysayan na mahirap asahan ng manggagawa ang anumang rehimen na nakasandal sa biyaya ng mga ganid na kapitalista.
Kaya’t nananawagan ang Kanlungan Center sa mga OFWs na patibayin ang pagkakaisa at iluwal ang kilusang panlipunan ng manggagawang migrante upang maitulak ang pamahalaang Aquino na tuparin  ang pangakong  proteksiyon  at tunay na  kalinga sa mga OFW at kanilang kapamilya.
Sa pamamagitan ng kilusang panlipunan (social movement) lamang tayo makakalaban sa pananalasa ng salot na globalisasyon.
SAGARIN ANG PAGPAPATUPAD NG PANGAKONG PANLIPUNANG PAGBABAGO!
ISULONG ANG INTERES NG URING MANGGAGAWA!

KANLUNGAN CENTRE FOUNDATION INC.

No comments:

Post a Comment